Regulamin płatności

I. Administrator strony

Strona Internetowa www.instytutmedycynyestetycznej.pl jest prowadzona przez Dbaj o Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Syta 116F/7 02-987 Warszawa, KRS 0000570744, REGON 362265146, NIP 9512396477 nazywant dalej „Instytutem Medycyny Estetycznej”

II. Kupujący

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, dalej nazywana „Kupującym”.

III. Termin

1. Zakupu można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Instytut Medycyny Estetycznej nie odpowiada za przerwy w dostępie do strony internetowej oraz serwisu PayU.

IV. Formy płatności

Płatności za zamówione towary i usługi można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez PayU.
a. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Kupujący dokonujący wpłaty po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Kupujący powraca do strony internetowej Instytutu Medycyny Estetycznej.
Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU.
b. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez PayU.
c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Instytutu Medycny Estetycznej

V. Przedmiot i warunki zakupu

1. Instytut Medycyny Estetycznej na stronie internetowej www.instytutmedycynyestetycznej.pl umożliwia opłacenie zamówienia kosmetyków do pielęgnacji domowej lub zadatku na umówiony termin zabiegu kosmetycznego.
2. Ceny podane na stronie www.instytutmedycynyestetycznej.pl są cenami brutto.
3. Instytut Medycyny Estetycznej ewidenjonuje wpłatę Kupującego na kasie fiskalnej, paragon fiskalny przekazywany jest Kupującemu w trakcie umówionej wizyty lub w przypadku zakupu kosmetyków dołączany jest do realizowanego zamówienia.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Instytut Medycyny Estetycznej zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w serwisie www.instytutmedycynyestetycznej.pl.
2. Instytut Medycyny Estetycznej zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Instytut Medycny Estetycznej dostępne są w Polityce przetwarzania danych dostępnej pod linkiem: www.instytutmedycynyestetycznej.pl/rodo.html

VII. Postanowienia końcowe

1. Instytut Medycyny Estetycznej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Instytut Medycyny Estetycznej deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego oraz opublikowana na stronie internetowej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wydrukowano z: www.instytutmedycynyestetycznej.pl//platnosc-regulamin.html