Informacja o przetwarzaniu danych

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania z usług Instytutu Medycyny Estetycznej.

Jakich danych to dotyczy?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzaniu podlegają wszystkie dane osobowe podawane przez Klienta w związku z korzystaniem z naszych usług tj. umawianie na zabieg, przesyłanie zapytań za pośrednictwem telefonu, smsów, e-maila, formularza kontaktowego oraz osobiście w siedzibie Instytutu Medycyny Estetycznej oraz pliki Cookie umieszczane na komputerze Klienta podczas odwiedzin strony internetowej.

W jakim celu przetwarzane są te dane?

Zgody dotyczą:

1) przetwarzania danych do celu realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia zapisu Klienta na zabieg w konkretnym terminie a także do kwalifikacji na zabieg, zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wykonywanych usług, wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu itp. Pliki Cookie używane są wyłącznie do celów statystycznych.

2) przetwarzania danych do celów marketingowych. Dane mogą być przetwarzane aby okresowo informować o ofertach specjalnych na niektóre zabiegi, wprowadzaniu nowych zabiegów oraz aby powiadamiać o niestandardowych godzinach otwarcia, przerwach w pracy itp. Wyrażenie zgody do przetwarzania danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Klient, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych dostępne ma dodatkowe oferty promocyjne na zabiegi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Viking Medical Research Capacity Sp. z o.o. ul. Syta 116F/7, 02-987 Warszawa Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Syta 116F/7, 02-987 Warszawa lub email: administator@instytutmedycynyestetycznej.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Syta 116F/7, 02-987 Warszawa lub email: inspektor@ instytutmedycynyestetycznej.pl.
Powierzone dane nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego proces realizacji zamówienia/usługi.

Na jaki okres będziemy przetwarzać dane?

Dane będziemy przetwarzać na okres trwania umowy oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.

Prawa Klienta w stosunku do danych

Klient ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wycofania zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je w dowolnym momencie wycofać.

Partnerzy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam korzystając z usług Google Analytics oraz Google Ads, dzięki temu możliwe jest prawidłowe wyświetlenie naszej oferty w wyszukiwarce Google. Użyte pliki cookie mogą być wykorzystane do celów analitycznych zgodnie z polityką prywatności.

Wydrukowano z: www.instytutmedycynyestetycznej.pl//rodo.html